Who am I?

I’m Rob Wolff, an Englishman living in Poland. I was born and raised in London and that was my hometown for over two decades. Fate brought me to Poland for all the right reasons. I love it here but I miss my language. I want to communicate with the people here using the natural flow of my mother-tongue. I’m a passionate English language teacher with lots of teaching experience. I’ve spent a decade here speaking English in a way that you can understand. I want to speak to you in my language, not just basic English but natural ‘English’ English.

I’ve had over a decade of teaching experience and my passion for teaching is growing day by day. I also consider myself a learner who is getting more experienced and wiser as each day passes. My experience has above all taught me patience and understanding. I’ve taught people of all ages: from the age 3 to age 86.

I’m a very active person who frequently takes part in various kinds of sport such as football, horse riding, snowboarding, wakeboarding, kayaking, and many more. I also have a love for travel, having visited four different continents, expanding my understanding of all kinds of people and cultures.

What I love about Poland is the modesty yet pride that the people of Poland seem to have about them: Polish people show humility and honour, something I rarely encountered in England. I love the men who show that ‘Polak Potrafi’ whenever I have a problem, and I love the women who are wonderfully hospitable, allowing me to indulge in as much cake as I like – and more! Above all, I love a quiet summer’s evening in the garden with family or friends, just looking at the meat sizzle on a barbeque (grill) with a refreshing Polish beer in my hand – jest klimat.

I intend to live out my life in Poland with three main goals: to become Poland’s most helpful English teacher, to master the Polish language and thus be fully bilingual, to happily grow old with my family.
This is my motto:
I’m not motivated by your capacity to contain knowledge,
                    but rather by your desire to obtain knowledge.
– Rob Wolff

Learn My Language!

Jestem Rob Wolff, anglikiem zamieszkałym w Polsce. Urodziłem i wychowałem się w Londynie i to było moje miasto od ponad dwóch dekad. Los zaprowadził mnie do Polski z właściwych powodów. Kocham tu być, ale tęsknię za moim językiem. Chcę się  tutaj naturalnie komunikować z ludźmi używając mojego języka ojczystego. Jestem zapalonym nauczycielem języka angielskiego z dużym doświadczeniem w nauczaniu. Spędziłem dziesięć lat tu mówiąc po angielsku w sposób, który możecie zrozumieć. Chcę rozmawiać z wami w swoim języku, a nie tylko w podstawowym angielskim, raczej naturalny “English” angielski.

Mam ponad dziesięć lat doświadczenia w nauczaniu, a moja pasja do nauczania rośnie z dnia na dzień. Ja również uważam się za ucznia, który staje się coraz bardziej doświadczony i mądrzejszy z każdym dniem. Moje doświadczenie przede wszystkim nauczyło mnie cierpliwości i zrozumienia. Uczyłem ludzi wszystkich grup wiekowych: od 6 do 86 lat.

Jestem bardzo aktywną osobą, która często bierze udział w różnego rodzaju sportach, takich jak piłka nożna, jazda konna, snowboard, wakeboard, kajaki i wiele innych. Kocham również podróżować. Po odwiedzeniu czterech kontynentów, poszerzyłem swoje zrozumienie różnych kultur i ludzi.

 Tym co kocham w Polsce jest skromność jak również duma, którą ludzie w Polsce wydają się mieć. Polacy pokazują pokorę i honor, co rzadko jest spotykane w Anglii. Uwielbiam mężczyzn, którzy pokazują, że “Polak Potrafi”, gdy mam problem, i kocham kobiety, które są cudownie gościnne, pozwalając mi częstować się taką ilością ciasta jaką tylko chcę – i jeszcze więcej! Przede wszystkim uwielbiam spokojne letnie wieczory w ogrodzie z rodziną lub przyjaciółmi, obserwując skwierczące na grillu mięso z orzeźwiającym polskim piwem w ręku – jest klimat.
Mam zamiar przeżyć swoje życie w Polsce mając trzy główne cele: stać się najbardziej pomocnym nauczycielem języka angielskiego w Polsce, opanować język polski, a tym samym być w pełni dwujęzycznym, szczęśliwie zestarzeć się z moją rodziną.
To jest moje motto:
Nie jestem zmotywowany przez Twoje zdolności do przyswajania wiedzy,
lecz raczej przez Twoje chęci do uzyskania wiedzy.
– Rob Wolff
Learn My Language!
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s